top of page
Tropical Leaves

TJÄNSTER

Fysio Corner erbjuder kvalitativa friskvårdstjänster med över 25 års erfarenhet
Fysioterapi
Child Physiotherapy

Har du muskelsmärtor, muskelspänningar eller huvudvärk? Frågor om din egen rörlighet eller dess problem? Bland annat kan vi fokusera på dessa saker tillsammans på sjukgymnastikmottagningen. Du kan komma antingen med läkarremiss, då får du Spiralersättning eller utan. 

Massage
Back Massage

Massage är en traditionell form av mjukdelsbehandling som passar alla åldrar. Det får dig att må bra, minskar stress och förebygger olika åkommor. Massage behandlar olika muskelspänningar och smärttillstånd i muskulaturen med hjälp av olika tekniker för manuell hantering.

Rehabilitering av gravt handikappade
Man on Walker

Fysio Corner erbjuder sjukgymnastik för både gravt funktionshindrade barn och vuxna. Bakgrunden kan vara till exempel MS-sjukdom, Parkinsons, hjärn- och ryggmärgsskador eller till exempel muskelsjukdomar. Målet med terapin är att klienten ska överleva så bra som möjligt i sin egen vardag med hjälp av olika hjälpmedel och med egna resurser. Rehabilitering ges ut av FPA. Utförs ofta som hembesök eller på äldreboende.   

Rehabilitering av äldre
Kundalini Yoga Stretch Pose

Vi erbjuder ett paket där vi kommer hem till klienten för att tillsammans med dem göra effektiv sjukgymnastik, som stödjer dem att klara sig hemma (träning av grundläggande rörelse, muskelstyrka, rörlighet etc.) Dessutom kartlägger vi behovet för hjälpmedel samt vägleda och leta efter lämpliga träningsgrupper eller rehabiliteringskurser Nödvändig utrustning ingår. Rehabiliteringen genomförs i huvudsak som hembesök.  

bottom of page