top of page

INTEGRITETSPOLICY

Fysio Corner Ilvesoksa Integritetspolicy

1.Registerföraren Fysio Corner Ilvesoksa | Varastokatu 4, 65100 Vasa | FO-nummer: 2394824-0 | hannele.ilvesoksa@netikka.fiwww.fysiocorner.fi

2.Kontaktperson i frågor som rör registret Hannele Ilvesoksa - 040 555 47 00 - hannele.ilvesoksa@netikka.fi

3.Registernamn Fysio Corner Ilvesoksas kund- och kommunikationsregister

4.Syfte med personuppgiftsbehandling Personuppgifter behandlas i samband med marknadsföring, tjänsteutveckling, kundundersökningar, kontakter, fakturering, insamling, rapportering och andra åtgärder relaterade till kundvård. Köp- och transaktionsdata samt lokaliseringsdata som behandlas i registret kan även användas för profilering och målinriktning av marknadsföringsåtgärder och kundkommunikation. Personuppgifter kan behandlas i samband med deltagande i evenemang och andra marknadsföringsåtgärder.

5.Informationsblad för registret Registret kan bland annat behandla följande uppgifter som behövs för användningen av registret:

Grundläggande information om företaget eller den enhet som är kund till den personuppgiftsansvarige, såsom namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer) samt namn och kontaktuppgifter för kontaktpersonen. Information som rör kundrelationen mellan den personuppgiftsansvarige och de registrerade, såsom orderinformation, information om möten, eventuella tillstånd och förbud för direktmarknadsföring samt annan kommunikation mellan parterna och information som rör tjänsten. Information om den registrerades beteende på den personuppgiftsansvariges webbplats, samt annan liknande grupperingsinformation, deltagande i evenemang, inmatad information i evenemang och kontakter.

För- och efternamnet på den registrerade som registrerats för registrarens evenemang, samt eventuell kontaktinformation och information som lämnats för evenemanget. Anmälningsuppgifter för evenemanget som registrerats själv kan innehålla t.ex. följande information: e-post, telefonnummer och adress.

6.Regelbundna informationskällor Datakällorna är den information som kunden tillhandahåller, databasen för kundinformationssystemet och fakturering, användnings- och transaktionsdata för webbplatser, bloggar och nyhetsbrev samt data från kundhanteringssystemet.

7.Regelbundna leveranser Registerdata kan delas inom Fysio Corner Ilvesoksa och med Fysio Corner Ilvesoksas underleverantörer.

8.Överföring av data utanför EU eller EES Vid behov kan den personuppgiftsansvarige lägga ut behandlingen av personuppgifter på tredje part, det vill säga företag utanför företaget, som kan vara belägna i länder utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessa företag kan behandla personuppgifter för att erbjuda exempelvis infrastruktur- och IT-tjänster, eller andra tjänster som att skicka nyhetsbrev. I sådana fall sköts tillräcklig informationssäkerhet och behandling av registret med EU-US – Privacy Shield – arrangemanget, eller genom avtal med modellklausuler godkända av EU-kommissionen. De personuppgifter som ska lämnas ut kan vara namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

9.Registerskydd Endast den registeransvarige och särskilt namngivna personer har tillgång till registeruppgifterna. Endast namngivna personer har rätt att behandla och behålla uppgifterna i registret. Användare är bundna av tystnadsplikt.

Informationsnätet och IT-utrustningen som registret finns på skyddas av brandvägg och andra tekniska åtgärder. Datorutrustningen är placerad i ett låst och övervakat utrymme.

10.Besiktningsrätt Alla har som huvudregel rätt att kontrollera uppgifter om sig själva. Begäran om besiktning ska lämnas skriftligen med undertecknat brev eller personligen hos registratorn. Begäran ställs till registerförvaltaren.

11.Rätten att kräva rättelse av uppgifterVar och en har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter ur registret. Begäran ställs till registerförvaltaren, vilket görs skriftligen och individuellt. Namn och felaktiga och korrigerade uppgifter ska anges i begäran.

12.Småkakor Denna webbplats använder cookies. Cookies är data som beskriver användningen av en internettjänst och som lagras till exempel på användarens enhet. Cookies kan användas för att styra kommunikationen mellan webbläsaren och servern. Om du vill kan du förhindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

13.Statistik för webbplatsanvändning Webbplatsanvändning och trafik registreras. Statistik görs anonymt med hjälp av loggfiler och cookies. Användarnas personuppgifter kombineras inte med trafikstatistik.

bottom of page